logo ochrona gryf piotr cius

Piotr Ciuś Firma Usługowa "GRYF"

Ochrona Osób i Mienia

ul. Kościuszki 54, 30-114 Kraków

500 838 644

ochrona gryf piotr cius

Ochrona Osób i Mienia "GRYF"

ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków

500 838 644

POLITYKA JAKOŚCI

Właściciel Firmy Usługowej GRYF ustanowił politykę jakości jako jeden z głównych elementów funkcjonowania Firmy. 

Naszym nadrzędnym celem jest, aby znak firmowy GRYF kojarzył się z solidnością, terminowością oraz wysoką jakością usług.

GRYF to firma zajmująca się w ochroną osób i mienia oraz świadczącą usługi w zakresie utrzymania czystości w obiektach użyteczności publicznej.

Środowisko, w którym GRYF osiąga swoje cele to klienci, dostawcy, pracownicy, urzędy, otoczenie społeczno-kulturalne oraz inni zainteresowani rozwojem naszej firmy. Sprostanie rosnącym potrzebom rynku oraz osiąganie najwyższej jakości naszych usług jest możliwe poprzez realizację celów:

  • doskonalenie systemu zarządzania jakością
  • konsekwentne spełnianie wymagań Klienta i stosownych wymagań prawnych,
  • monitorowanie procesów mających wpływ na jakość,
  • poszukiwanie dostawców spełniających oczekiwania,
  • dbałość o kompetencje pracowników, stałe podnoszenie ich kwalifikacji i świadomości o znaczeniu jakości i odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy,
  • kreowanie wizerunku Firmy jako kompetentnego, solidnego i rzetelnego we współpracy z Klientem.Polityka jakości Firmy Usługowej GRYF jest okresowo przeglądana pod względem jej ciągłej przydatności.

Udokumentowana i wdrożona polityka jakości GRYF jest publicznie dostępna na stronie internetowej www.ochronagryf.pl oraz została zakomunikowana wszystkim pracownikom.

Właściciel zapewnia, że polityka jakości jest zrozumiała i wdrożona oraz że są zapewnione środki do jej realizacji.

 

Polityka jakosci

O FIRMIE

Zobacz

REFERENCJE

Zobacz

CERTYFIKATY

Zobacz

LOKALIZACJA

Zobacz

KONTAKT

Zobacz

POLITYKA JAKOŚCI

Zobacz