logo ochrona gryf piotr cius

FIRMA USŁUGOWA GRYF SP. Z O.O

Ochrona Osób i Mienia

ul. Kościuszki 43/403 IV piętro, 30-114 Kraków

tel. 500 838 644

ochrona gryf piotr cius

Ochrona Osób i Mienia "GRYF"

ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków

500 838 644

F.U. GRYF to dynamicznie rozwijająca się firma, która działa na terenie województwa małopolskiego i mazowieckiego.

Usługi ochrony osób i mienia prowadzone są na podstawie koncesji MSW Nr L-0179/15.

W zakresie usług ochrony fizycznej osób i mienia firma działa w oparciu o Koncesję wydaną przez MSWiA.

Zapewniamy:

 • profesjonalne, skuteczne działanie w warunkach realnych zagrożeń
 • skuteczny montaż systemów alarmowych
 • elastyczne podejście do Klienta - gotowość obsługi stałej, a także jednorazowej
 • realne ceny

Do realizacji zadań kierujemy:

 • przeszkolony personel charakteryzujący się taktem, dyskrecją i wysoką kulturą osobistą
 • nowoczesny sprzęt łączności bezprzewodowej
 • bazę monitoringową
 • własne samochody

Posiadamy:

 • znajomość zagadnień prawnych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i ochroną mienia a także konwojem wartości pieniężnych
 • znajomość zagadnień ochrony ppoż. i BHP oraz zasad udzielania pierwszej pomocy

Ochrona Kwalifikowana:

 • Jesteśmy w stanie zapewnić każdemu Klientowi ochronę wykwalifikowaną, to jest realizowaną przez licencjonowanych pracowników ochrony.

Organizacja pracy:

Na posterunkach prowadzona jest ewidencja wymagana warunkami umowy, uzgadniana na bieżąco z przedstawicielem Zleceniodawcy. Dla zapewnienia wysokiej jakości usług i realizacji prac Szef Ochrony dysponuje szerokimi uprawnieniami i odpowiada za prawidłowo wykonywaną usługę. Posiada telefon i samochód, co stanowi gwarancję elastycznego i szybkiego reagowania na potrzeby Zleceniodawcy.

USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA:
 • całodobowa fizyczna ochrona obiektu
 • kontrola ruchu osobowego oraz kołowego, przepustki
 • przestrzeganie ogólnie przyjętego porządku zgodnego z wymogami Zleceniodawcy
 • kontrola zagrożenia pożarowego / obsługa centrali ppoż., udział w gaszeniu pożaru
 • oraz ewakuacja ludzi z zagrożonego terenu
 • kontrola zagrożenia włamaniem i zalaniem / obsługa systemów antywłamaniowych i zabezpieczanie zagrożonych miejsc
 • kontrola stanu ogrodzenia obiektów oraz oświetlenia
 • zapobieganie kradzieżom mienia powierzonego
 • zapewnienie ciągłości usług na wypadek zagrożenia Państwa lub klęski żywiołowej
 • współdziałanie z Zamawiającym w utrzymaniu porządku, działaniu interwencyjnym w przypadku zakłócenia porządku oraz ustaleniu sprawców i wskazaniu ich Policji
 • utrzymanie kontaktów z Komisariatem Policji oraz wzywaniu do pomocy Policji w sytuacjach przekraczających możliwości wykonywania zadań siłami własnymi

Oferujemy również usługi ochrony otwartych i zamkniętych imprez.

O FIRMIE

Zobacz

REFERENCJE

Zobacz

CERTYFIKATY

Zobacz

LOKALIZACJA

Zobacz

KONTAKT

Zobacz

POLITYKA JAKOŚCI

Zobacz